Cymraeg

Penwythnos Teulu Awyr Agored


Gweithgareddau awyr agored hwyliog, digwyddiadau chwaraeon sy'n herio ar bob lefel, gwersylla gŵyl, siaradwyr a cherddoriaeth fyw - i gyd wedi’u lleoli yn harddwch Gogledd Cymru. Mae'n benwythnos na ddylai unrhyw deulu sy’n mwynhau’r awyr agored ei golli. Cofrestrwch i dderbyn ein e-gylchlythyr er mwyn bod y cyntaf i gael tocynnau a'r wybodaeth ddiweddaraf am yr Ŵyl.

Rhaglen Gweithgareddau Awyr Agored


Gwnewch y gorau o'ch penwythnos drwy gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored, mae cymaint o weithgareddau gwahanol i ddewis ohonynt! Gallwch gael hwyl ar y llyn gyda sesiynau rafftio, hwylio a hwylfyrddio. Teimlo'n fwy diogel ar y tir? Yna, beth am fynd ar daith yn crwydro tirwedd garw Eryri. Cewch fwy o wybodaeth yma

Noder y gallwch archebu gweithgareddau yn unig os ydych wedi prynu tocyn penwythnos

Rhaglen Chwaraeon


Os ydych yn frwd am chwaraeon awyr agored, mae rhaglen chwaraeon Gŵyl Awyr Agored Eryri yn sicr yn rhywbeth fydd at eich bryd. Mae'r rhaglen yn cynnwys tri llwybr rhedeg, 2 sesiwn nofio dŵr agored, un sportive ac MTB sportive - pob un yng nghefndir tirwedd godidog Eryri. Ceir mwy o wybodaeth yma

Noder y gallwch gymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon yn unig os ydych wedi prynu tocyn penwythnos

Pentref yr Ŵyl


Dyma galon yr ŵyl, lle gallwch gymryd rhan roi cynnig ar amryw o weithgareddau byrfyfyr, gan gynnwys hwyl ar y llyn a naid mewn ffydd oddi ar y tŵr neidio am ddim. Byddwn yn cyhoeddi’r rhestr lawn o weithgareddau yn fuan, felly dewch yn ôl i gael rhagor o wybodaeth.

Ar ôl diwrnod prysur o weithgareddau hwyliog, gallwch fachu diod yn y bar ac ychydig o swper gan ein harlwywyr ardderchog, ac yna ymlacio a gwylio'r gerddoriaeth fyw.

Noder y bydd angen tocyn penwythnos arnoch i gael mynediad i bentref yr ŵyl

Maes Pebyll


Mae maes pebyll yr ŵyl wedi ei leoli ar y safle ac yn cynnig cyfleusterau cawodydd a thoiledau. Mae gwersylla yn rhan fawr o benwythnos yr ŵyl - gallwch ailymuno â natur drwy gysgu yn y caeau, a deffro ynghanol golygfeydd prydferth Eryri - beth allai fod yn well na hynny!

Byddwch yn gallu arwyddo i mewn o 12yp ar ddydd Gwener 11eg o Awst a bydd y maes pebyll yn cau am 10yb ar ddydd Llun 14eg o Awst.

Mae'r maes gwersylla ar gyfer pebyll yn unig, yn anffodus ni allwn ddarparu ar gyfer unrhyw gerbydau (fel carafannau, cartrefi symudol, faniau ayb).

Fel arall, gallwch ddewis aros mewn gwersyll mwy parhaol drws nesaf i'r Ŵyl, cliciwch yma. Os byddai'n well gennych foethusrwydd llety Gwely a Brecwast mae digon o opsiynau yn nhref hyfryd y Bala i chi ddewis ohonynt, ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Coleman logoThe Eagles Inn logoPeugeot logoOutdoor Swimmer logoVisit Andorra logoTimothy Taylor’s logoTrail logo